top of page

מעוניינים בשיעור חשיפה לכיתה שלכם ללא עלות? צרו קשר ונתאם לימים הקרובים!

ורים על ארבע" היא תוכנית חינוכית ייחודית, המשלבת כלבים כמורים במסגרת שיעור שבועי קבוע במערכת. הפעילות מתקיימת הן בקבוצות העצמה והן בכיתות אורגניות - בגני ילדים, בתי ספר, חטיבות ביניים ותיכונים. 

התכנית נמצאת במאגר התכניות של משרד החינוך (מספר התכנית - 4538) בשלושה סלים שונים, והיא פעלה בהצלחה עד כה במאות בתי ספר בכל רחבי הארץ, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים וסוגי האוכלוסייה, לרבות כיתות חינוך מיוחד.

מדי שבוע מגיע לכל כיתה שלוקחת חלק בתכנית מדריך מתחום הטיפול בכלבים (כלבנות טיפולית/אילוף/טיפול בעזרת בע"ח), מלווה בכלב האישי  שלו, מצויד בכל האישורים הנדרשים.

יחד עם הכיתה, יוצאים שניהם למסע מרתק שאת השפעותיו במרחב בית הספר רואים בטווח זמן קצר. הכלב הופך לדמות שהילדים אוהבים, מתחברים ומתגעגעים אליו. לנו - כצוות חינוכי, יש אפשרות להיעזר בקשר המיוחד שנוצר בין הכלב לבין הילדים, כדי לקדם מטרות חברתיות, רגשיות ולימודיות שונות.

החשיפה לכלב היא הדרגתית ומבוקרת, ותלמידים עם פחד מכלבים הופכים ברוב המקרים לחברים הטובים ביותר של הכלבים בכיתות.

במהלך השנה נלמד על קשת רחבה של נושאים, לרבות ארגז כלים להתנהלות מול כלבים ובעלי חיים; תהליך הביות של הכלב מזאב שחי בלהקה; רגשות, תקשורת וחושים; היכרות עם שפת גוף של כלבים; כלבים בשירות האדם; אילוף בסיסי; וטרינריה ובריאות בע"ח ועוד. 

בכל פרק לימוד אנו מבצעים את ההשלכות מעולמם של הכלבים על עולמם של בני האדם, ועל ידי כך מצליחים לקדם את מטרות התכנית, שהן בראש ובראשונה פיתוח אמפתיה ויכולת ההכלה כלפי תלמידים משולבים, שיפור התקשורת בין תלמידי הכיתה, התמודדות עם פחדים, והגברת המודעות הסביבתית. 

מדריכים וכלבים מספרים על החוויות במורים על ארבע

מדברים פלוס - מורים על ארבע
bottom of page