top of page

מהי למידה רגשית חברתית

למידה רגשית חברתית (SEL) היא תהליך המסייע לתלמידים (ובני אדם בכלל) לפתח את הכישורים הדרושים להם כדי להבין ולנהל את הרגשות שלהם, תוך כדי למידה כיצד לקיים אינטראקציה יעילה עם אחרים. המושג זכה להכרה רחבה בכך שהוא מגורמי המפתח התורמים להתפתחות הילד ולהצלחתו בלימודים ובחיים.


אחד המרכיבים המרכזיים של SEL הוא אמפתיה. אמפתיה היא היכולת להבין ולשתף את רגשותיהם של אחרים. ילדים שלומדים אמפתיה מסוגלים להבין טוב יותר את נקודות המבט של הסובבים אותם ומסוגלים לבנות מערכות יחסים חיוביות עם אחרים. במסגרת הכיתה, מורה יכול לעודד אמפתיה על ידי מתן הזדמנויות לתלמידים לעבוד בשיתוף פעולה וללמוד על תרבויות ונקודות מבט שונות.


היבט חשוב נוסף של SEL הוא קבלת האחר. תלמידים שלומדים לקבל אחרים ידעו לבנות חברויות וליצור קשרים חיוביים עם אחרים. על ידי למידת קבלת האחר, ניתן לראות וללמוד אודות ההבדלים וקווי הדמיון בין בני אדם שונים, ולכן אותם תלמידים יהיו בעלי סיכוי גבוה יותר לקיים אינטראקציה חיובית עם סביבתם. בכיתה, מורים יכולים לעודד קבלה על ידי יצירת סביבה בטוחה ומכילה וטיפוח פתיחות והבנה.


אנטי בריונות היא גם חלק מהותי מ-SEL. בריונות היא בעיה רצינית שעלולה להיות בעלת השפעות הרסניות על ילדים, הן מבחינה רגשית והן מבחינה לימודית. ילדים שלומדים אסטרטגיות נגד בריונות מסוגלים להגן על עצמם טוב יותר מפני בריונים ופחות נוטים להציק לאחרים. בכיתה, מורים יכולים לעודד אנטי בריונות על ידי קידום כבוד וחסד ולימוד ילדים כיצד להתמודד עם קונפליקטים. על ידי מתן הזדמנויות לילדים ללמוד על אמפתיה, קבלת האחר ואנטי בריונות, מורים והורים יכולים לעזור לילדים לפתח את הכישורים החברתיים-רגשיים הדרושים להם כדי להצליח.


לסיכום, למידה רגשית חברתית (SEL) היא מרכיב בסיסי חשוב בהתפתחותם של ילדים המספק להם את הכישורים והיכולות הדרושים להם כדי לבנות מערכות יחסים חיוביות עם אחרים, להבין את הרגשות שלהם וליצור אינטראקציה יעילה עם הסובבים אותם. אמפתיה, קבלת האחר ואנטי בריונות הם מרכיבי מפתח של SEL, ועל ידי מתן הזדמנויות לילדים ללמוד על נושאים אלה, נוכל לעזור להם להפוך למבוגרים מאושרים ומצליחים.


אחת המתודות בה אנו משתמשים על מנת ללמד למידה רגשית חברתית הינה באמצעות התוכנית "מורים על ארבע" שמאפשרת לתלמידים לפגוש כלב קבוע בכיתה - מוזמנים לקרוא עוד.
Comments


bottom of page